Hedersmerke

Da er det lagt ut oversikt over alle som har fått tildelt hedersmerke i Nidelv IL, samt oversikt over personer vi vet har mottatt Inderbergs minnepokal og bordfane. Se liste over tildelinger i menyen "Om Nidelv" -> "Hedersmerke". Oppfordrer alle til å tenke på nye aktuelle kandidater. Statutter for de ulike prisene ligger på samme side. Forslag med begrunnelse leveres til hedersmerkeutvalget eller styrelederen.

Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidelv IL tirsdag 26.mars kl.19:00 i Tempe Klubbhus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til sekretær pr. e-post: nidelv.sekreter@gmail.com senest 12.mars. Fullstendig saksliste med saksdokumenter legges ut på websiden 1 uke før årsmøtet. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret.

Skøyter på allidrett vinteren 2019

Vi har fått til en avtale med Robert Olsvik, som har påtatt seg å gjennomføre to økter med skøytetrening med ungene. Dette er planlagt i kommende uke (7), og i uka etter vinterferien (9).

Ungene i Nidelvområdet trenger leder av AllIdrett

Leder for AllIdrett sitter i Arbeidsutvalget i Nidelv ILs styre, og koordinerer et variert aktivitetstilbud til ungene

Innspill til planlegging av nye skoler

Kom med innspill innen 10. februar.

Info om allidrett vinteren 2019

Litt om planene for vintersesongen.

Besøk våre lagsider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift