Hedersmerke

Da er det lagt ut oversikt over alle som har fått tildelt hedersmerke i Nidelv IL, samt oversikt over personer vi vet har mottatt Inderbergs minnepokal og bordfane. Se liste over tildelinger i menyen "Om Nidelv" -> "Hedersmerke". Oppfordrer alle til å tenke på nye aktuelle kandidater. Statutter for de ulike prisene ligger på samme side. Forslag med begrunnelse leveres til hedersmerkeutvalget eller styrelederen.

Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidelv IL tirsdag 26.mars kl.19:00 i Tempe Klubbhus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til sekretær pr. e-post: nidelv.sekreter@gmail.com senest 12.mars. Fullstendig saksliste med saksdokumenter legges ut på websiden 1 uke før årsmøtet. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret.

Beretning Friidrett 2018

Beretning Friidrett med signert protokoll 2018

Innspill til planlegging av nye skoler

Kom med innspill innen 10. februar.

Nidelv IL Friidrett - Vinter 2019

Nidelv IL Friidrett - Vinter 2019 Treningstider og diverse informasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift